Engellilerin Normal Okullarda Kaynaştırma Yoluyla Eğitilmeleri

A- Kaynaştırma Eğitimi ve Önemi Nedir? Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Her insanda olduğu gibi engelli çocuklar da, diğer insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, takdir edilmek, hiç kimseye ihtiyaç duymadan …

”B’ Sesi Çalışması

”B ”SESİ ÇALIŞMA EGZERSİZLERİ Bu sesleri tekrar et! a-o-e-ö-i-ı-u-ü Bu sesleri tekrar et! ba-bo-be-bö-bi-bı-bu-bü ab-ob-eb-öb-ib-ıb-ub-üb Bu sesleri tekrar et! bab-bob-beb-böb-bib-bıb-büb-bub baba-bobo-bebe-böbö-bibi-bıbı-bübü-bubu resme bakarak bu ne söyle? balon-balık-araba-bebek Kelimeleri tekrar et! burun-bardak-berebülbül-biber-bıyık-böcek-boru-büdü-bursa-bal-beyaz-bisiklet-bıcır-böyle-bot-büyük sabır-berber-acaba-abi-böbrek-robot-bülbül-sabun-zabıta-gülben-sabri-elbise-möble-dobra-dürbün-kabuk CÜMLELERİ TEKRAR ET! Abim bisikleti buldu. Beşikteki bebeği babası sevdi. Bebek beyaz arabayı buldu. Beş tanen beyaz böcek …

GOBDÖ-2

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Uygulayıcı Sertifika Kursu 18 OCAK 2015 Çadem Psikoloji Prof. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Yard. Doç. Dr. Uzman Psikolog Avşar Ardıç Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Yard. Doç. Dr., Dil ve Konuşma Terapisti Özlem Diken …

ETEÇOM

ETEÇOM’un açılımı nedir? ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı “Responsive Teaching (RT)”dir. ETEÇOM (RT), Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof. Dr. James MacDonald tarafından müfredat şeklinde ABD’de yayınlanmıştır. ETEÇOM nasıl bir programdır? ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM(Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) …

Öğrenmeye Hazırlık Becerileri

    Bana bak uyarısına uyma:   Göz kontağı kurma,dinleme,sözel uyarıya uyma,işitsel algıyı geliştirme. Gel uyarısına uyma: Gel sözcüğünün anlamını öğrenme,dinleme,sözel uyarıya uyma,işitsel algıyı geliştirme Otur uyarısına uyma:   Otur sözcüğünün anlamını öğrenme,dinleme,sözel uyarıya uyma,işitsel algıyı geliştirme Al uyarısına uyma:   Al sözcüğünün anlamını öğrenme,dinleme,sözel uyarıya uyma,işitsel algıyı geliştirme Ver uyarısına …

Top Yakalama

Oyuncu Sayısı:Grup Amaç:Atma ve tutma ile ile ilgili koordinasyonu geliştirme. Materyal:Oyuncu sayısı kadar top. Uygulama:Çocuklar 2 gruba ayrılır.Aralarında 2 metre olacak şekilde karşılıklı dururlar.Herkes karşısındaki çocukla eş olur.Her çocuğa bir top verilir.Çocuklar karşılıklı topları aynı anda atıp tutarlar.Topu tutamayan veya topları çarpışarak yere düşen çocuklar yanmış olur ve oyundan çıkar.Tek …

Fermuar Açma Beceri Analizi

1.Fermuarı açar. a)Kullandığı eliyle fermuarı açma kapama yerinden tutar. b)Diğer eliyle elbisenin alt ucundan tutar. c)Fermuarı aşağı doğru sonuna kadar indirir. d)Kullandığı elini yukarı doğru çekerek fermuarı açar 2.Fermuarı kapatır. a)Bir eliyle fermuarın açma-kapama yerinden tutar. b)Diğer eliyle fermuarın alt ucundan tutar. c)Fermuarı birbirine geçecek şekilde tutar. d)Bir eliyle elbisenin …

Elini Yıkama Beceri Analizi

Elini yıkar. a)Kullandığı elini musluğa uzatır. b)Musluk başından tutar. c)Musluk başını çevirerek açar. d)Sabunu alır. e)İki eli arasında sabunu tutar. f)Ellerini suya tutar. g)Sabunu ellerine sürter. h)Sabunu yerine koyar. ı)Ellerini oğuşturarak köpürtür. i)Ellerini suya tutarak durular. kaynak:özel eğitimde değerlendirme -çetin özbey