Bedensel Engelliler

KABA DEĞERLENDİRME FORMU

Adı Soyadı: Uygulama Tarihi
Doğum Tarihi:

BİLDİRİMLER

Evet/Hayır

AÇIKLAMALAR

SIRTÜSTÜ MODÜLÜ
1. Simetrik vücut algısı pozisyonu edinir.
2. Vücut düzgünlüğünü korur.
3. Yakın çevresi ile etkileşime girmek için baş ve boyun pozisyonunu bağımsız olarak korur.
4. Kol bacak hareketlerini kullanarak günlük yaşam becerilerini gerçekleştirmeye destek verir.
5. Her iki yana bağımsız olarak döner.
YÜZÜSTÜ MODÜLÜ
1. Yan yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer.
2. Sırtüstü yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer.
3. Bağımsız baş kontrolünü sağlar.
4. Kollar ve gövdenin simetrik duruşunu sağlar.
5. Kollarından destek alarak üst gövdeyi kaldırır.
6. Vücudunun çeşitli bölümlerini destek noktası olarak kullanır.
7. Bir elinden destek alarak diğer elini amaca yönelik kullanır.
8. Çevresiyle etkileşime girmede uygun vücut pozisyonu alır.
9. Vücut farkındalığı artar.
10. Gövde ağırlığını elleri ve ön kolları üzerinde taşıyarak ağırlık aktarır.
11. Gövdesini, kollarını ve bacaklarını kullanarak ilerler (sürünür) ve yön değiştirir.
DESTEKLİ OTURMA MODÜLÜ
1. Destekli oturma pozisyonunda baş kontrolünü sağlar.
2. Destekli oturma pozisyonunda kollarını orta hatta getirir.
3. Destekli oturma pozisyonunda iken kolları ile farklı yönlere uzanır.
4. Destekli oturma pozisyonunda nesneleri tutar.
5. Destekli oturma pozisyonunda ellerini ve kollarını kullanır.
6. Vücudu dik pozisyona getirir ve korur.
DESTEKSİZ OTURMA MODÜLÜ
1. Baş ve gövde kontrolünü sağlar.
2. Yerde oturma pozisyonundan emekleme pozisyonuna geçer.
3. Değişik yüzeylerde bağımsız oturma pozisyonu alır.
4. Oturma pozisyonunda dengesini sağlar.
5. Kolları ve elleri ile kendisini destekler ve ağırlık aktarır.
6. Çeşitli yönlerde gövdesini eğip tekrar düzeltir.
7. Gövde kontrolünü kaybetmeden kolları ile farklı yönlere uzanır.
8. Kollarını işlevsel olarak kullanır.
EMEKLEME MODÜLÜ
1. Öne doğru sürünür.
2. Yüzükoyun pozisyondan emekleme pozisyonuna geçer.
3. Emekleme pozisyonunda kollarına ve bacaklarına ağırlık aktarır.
4. Kollarını, bacaklarını ve gövdesini kullanarak ileri-geri emekler.
5. Emekleme pozisyonundan oturmaya geçer.
6. Basamaklı yüzeyleri emekleyerek çıkar.
7. Basamaklı yüzeyleri geri geri emekleyerek iner.
8. Günlük yaşam aktivitelerinde emekleyerek yer değiştirir.
DİZÜSTÜ MODÜLÜ
1. Emekleme pozisyonundan ellerinden destek alarak dizüstü pozisyona geçer.
2. Yerde oturma pozisyonundan dizüstü pozisyona geçer.
3. Dizüstünde simetrik durur.
4. Dizüstünde öne doğru hareket eder.
5. Gövde ve kalçanın birlikte kontrolünü sağlar.
6. Sağ dizüstünden yarım dizüstü pozisyona gelir.
7. Sol dizüstünden yarım dizüstü pozisyona gelir.
DESTEKLİ AYAKTA DURMA MODÜLÜ
1. Oturma pozisyonundan ayakta durma pozisyonuna geçer.
2. Dizüstü pozisyondan yarım dizüstü pozisyona geçerek ayağa kalkar.
3. Ellerinden destek alarak çömelip kalkar.
4. Ayakta duruş pozisyonunda diz, kalça ve gövdesini kontrol eder.
5. Ayakta dururken her iki tarafa ağırlık aktarır.
6. Ellerinden ya da gövdesinden destek alarak farklı yönlere uzanır.
7. Ayaklarını tek tek yerden kaldırır.
DESTEKLİ YÜRÜME MODÜLÜ
1. Farklı yönlere uzanır.
2. Yerden bir nesneyi alarak doğrulur.
3. Ellerinden destek alarak yana doğru adım atar.
4. Duvardan destek alarak yana doğru yürür.
5. Ellerinden destek alarak gideceği yöne doğru döner.
6. Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle adım atar.
7. Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle yürür.
8. Yürürken yön değiştirir.
DESTEKSİZ YÜRÜME MODÜLÜ
1. Ayakta dururken gövde ağırlığını yana ve öne aktarır.
2. Ağırlık bir tarafta iken diğer bacağı ile öne adım atar.
3. Dengesini koruyarak birbiri ardına adımlar.
4. Farklı yönlere yürür.
5. Kısa mesafede farklı zeminlerde yürür.
6. Uzun mesafede farklı zeminlerde yürür.
7. Engeller arasında yürür.
MERDİVEN İNİP ÇIKMA MODÜLÜ
1. Bir ayağını dengesini koruyarak bir alt basamağa indirir.
2. Vücut ağırlığını kontrollü şekilde alt basamaktaki ayağına aktarır.
3. Arkadaki ayağını uygun şekilde aynı veya bir alt basamağa indirir.
4. Merdiven inme hareketlerini ritmik ve simetrik olacak şekilde her iki tarafta tekrar eder.
5. Bir ayağını dengesini koruyarak üst basamağa yerleştirir.
6. Vücut ağırlığını üst basamağa yerleştirilmiş ayağa aktarır.
7. Alt basamakta kalan ayağı aynı basamağa veya üst basamağa yerleştirir.
8. Merdiven çıkma hareketlerini ritmik ve simetrik olacak şekilde her iki tarafta tekrar eder.
İLERİ DÜZEY FONKSİYONEL BECERİLER MODÜLÜ
1. İki çizgi arasında öne ve yana doğru yürür.
2. Tek çizgi üzerinde öne ve yana doğru yürür.
3. Öne doğru iki ayak üzerinde sıçrayarak ilerler.
4. Öne doğru tek ayak üzerinde sıçrayarak ilerler.
5. Farklı yükseklikteki engelleri sıçrayarak geçer.
6. Rampadan bağımsız olarak çıkar.
7. Rampadan bağımsız olarak iner.
8. Farklı şekiller üzerinde yürür.
9. Farklı yükseklikteki basamaktan sıçrayarak iner.
ÇİZİM BECERİLERİ MODÜLÜ
1. Kalemi uygun şekilde tutar.
2. Rastgele karalama yapar.
3. Temel çizgileri çizer.
4. Çizilen basit geometrik şekilleri kopya eder.
5. Eksik resmi tamamlar.
6. Sınırlı alanları boyar.
7. Kesik çizgilerle verilen şekli tamamlar.
8. Farklı kol açılarında boyama yapar.
9. İki ve üç boyutlu çizimleri boyar.
10. İki ve üç boyutlu çizimleri yapar.
TUTMA VE BIRAKMA MODÜLÜ
1. Nesneye eliyle uzanır.
2. Nesneyi bir elinden diğer eline geçirir.
3. El bileğini yukarı kaldırarak orta pozisyonda nesneyi tutar.
4. Dirsek bükülü ve düz iken nesneyi tutar ve bırakır.
5. Farklı omuz yüksekliklerinde nesneyi tutar ve bırakır.
6. Avuç içinin yukarı veya aşağı doğru dönük olduğu pozisyonlarda nesneyi tutar ve bırakır.
7. Farklı tutma tipleri ile nesneleri tutar.
8. Nesneleri yeterli kuvvetle tutar ve istemli bırakır.
9. Nesneleri uygun temas alanlarıyla tutar.
10. Nesneleri, vücut düzgünlüğünü koruyarak tutar.
EL BECERİLERİ VE EL GÖZ KOORDİNASYONU MODÜLÜ
1. Makasla basit şekilleri keser.
2. Nesneleri üst üste dizer.
3. Nesneleri yan yana dizer.
4. Çubukları delikli tahtaya takar.
5. Kâğıt katlar.
6. Ayakkabı bağcığı bağlar.
7. Fermuar açar.
8. Fermuar kapatır.
9. Musluk açar.
10. Musluk kapatır.
11. Düğmeleri ilikler.
12. Düğmeleri açar.
13. Yoğurma maddeleri ile basit ürün elde eder.
14. Parça -bütün ilişkisi kurar.
15. Top atar.
16. Top yakalar.
PROPRİOSEPTİF SİSTEM (VÜCUT FARKINDALIĞI) MODÜLÜ
1. Nesneleri iterek kas ve eklemlere uyarı verir.
2. Nesneleri çekerek kas ve eklemlere uyarı verir.
3. Elleri üzerinde yürür.
4. Yüzüstü yatarken elleri üzerinde baş ve gövdesini kaldırır.
5. Gözler açık ve kapalı vücut pozisyonunun farkında olur.
6. Bara tırmanır.
TAKTİL SİSTEM (DOKUNMA) MODÜLÜ
1. Nesneleri dokunarak tanır.
2. Farklı yüzeyleri olan nesneleri ayırt eder.
3. Farklı doku veya özellikteki nesnelere dokunmaya istekli olur.
4. Nesneleri ısılarına göre ayırt eder.
5. Nesneleri ağırlıklarına göre ayırt eder.
6. Dokunulan vücut bölümünü tanır.
GÖRSEL ALGILAMA MODÜLÜ
1. Şekli kopya eder.
2. Eksik resmi tamamlar.
3. Parça bütün ilişkisi kurar.
4. Şekillerin benzerliklerini ayırt eder.
5. Şekillerin farklılıklarını ayırt eder.
6. Rakam ve harflerin yönünü karıştırmadan yazar.
7. Üst üste çizilmiş şekilleri ayırt eder.
VESTİBULER SİSTEM (DENGE) MODÜLÜ
1. Ayakta desteksiz durur.
2. Tek ayak üzerinde dengede durur.
3. Elleri ile destek alarak trambolinde zıplar.
4. Elleri ile destek almadan trambolinde zıplar.
5. Egzersiz topu üzerinde denge ve pozisyonunu korur.
6. Denge tahtasında öne ve yana doğru adım alarak salınım yapar.
7. Değişik pozisyonlarda salıncakta sallanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir