Oçidep-Otizmli Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı

images (37)

EYDE (Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim): EYDE, UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) ilkelerine dayalı çeşitli öğretim tekniklerinin sistematik kullanımıyla otistik özellikler gösteren çocuklara çeşitli beceriler kazandırmak amacıyla Lovaas tarafından geliştirilmiş, bilimsel dayanaklı bir uygulamadır. UDA ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız: http://www.abainternational.org/ ABA (Applied …

Yazıya Git…

Son Yıllarda Uygulanmakta Olan Yöntem Ve Teknikler

images (7)

Çoklu zekâ kuramı: Harvard Üniversitesi öğretim üyesi psikolog Hovvard Gardner bu kuramı geliştirmiştir. İnsanın çoklu zekâya sahip olduğunu ileri sürmüş ve çoklu öğrenme programında bireylerin becerilerinin daha fazla artacağını savunmuştur. Gardnner’in ileri sürdüğü sekiz zekâ türü şöyledir: 1. Sözel 2. Mantıksal (matematiksel) 3. Görsel …

Yazıya Git…

Öğrenme Kuramları

images (3)

ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenmeyi açıklayan kuramlar şu başlıklarda toplanabilir. • Bağlaşımcı kuram • Geştalt kuram (bilişsel alan) • Güdüleme, kişilik, toplumsal ağırlıklı kuramı • Bilgi işlem kuramı. 1. Bağlaşıma kuram: Temsilcileri Pavlov, Torndike, Skinner’dir. Bu kurama göre öğrenme uyarım + davranım arasında bağ kurmadır. a. …

Yazıya Git…

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

DR

 Sabit bekleme süreli öğretim. Eşzamanlı ipucu ile öğretim. Artan bekleme süreli öğretim. Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim. Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim. Aşamalı yardımla öğretim. İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim. İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim.   Yardımcı Notlar:   Silikleştirme : İpucunda silikleştirme, Pekiştireçlerde …

Yazıya Git…