Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT)

Erken Çocukluk Dönemi Otizm

18 aylıktan itibaren otizm şüphesi duyulan bebeklerde uygulanan bir tarama ölçeğidir. 5-15 dakikalık uygulama süresi vardır. Psikologlar, çocuk psikiyatristleri, pediatristler, nörologlar, hekimler, hemşireler gibi çocuk sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından uygulanabilir. İngiltere, İspanya, Çin, Hollanda, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri gibi pek ülkede kullanılmaktadır.

CHAT’in Dayandığı Temel Nedir?

  • On sekiz aylığa kadar ilk basamakları gelişmiş olması beklenen “mış gibi oyun” ve “ortak dikkat geliştirme” becerilerini baz alarak oluşturulmuştur.
  • İki bölümden toplam 14 maddeden oluşmaktadır.
  • İlk bölüm (Bölüm-A) Ebeveyne sorulan 9 soruyu kapsar. Ebeveynden “Evet-Hayır” şeklinde cevap alınır
  • İkinci bölüm (Bölüm-B) Klinisyenin çocuğun davranışlarını gözlemlemesine dayanır. Gözlem sonucunda “Evet-Hayır” şeklinde işaretlenir.

Anne Babanın Cevaplaması Gereken Sorular (Bölüm A )

1. Çocuğunuz kucakta sallanmaktan ya da dizinizde hoplatılmaktan hoşlanır mı?

Evet/Hayır

2. Çocuğunuz başka çocuklarla ilgilenir mi?

Evet/Hayır

3. Çocuğunuz bir şeylerin üzerine tırmanmayı mesela merdiven çıkmayı sever mi?

Evet/Hayır

4. Çocuğunuz “Ce-e” ya da saklambaç oynamaktan hoşlanır mı?

Evet/Hayır

5. Çocuğunuz sembolik oyunlar (Örneğin, oyuncak araba/bebekle oynarken sanki arabayı sürerek bir yerden başka bir yere götürüyormuş gibi/ bebeğini uyutuyormuş gibi) oynar mı?

Evet/Hayır

6. Çocuğunuz bir şey İSTEMEK için hiç işaret parmağını kullanır mı?

Evet/Hayır

7. Çocuğunuz bir şeyle İLGİLENDİĞİNİ göstermek için hiç işaret parmağını kullanır mı?

Evet/Hayır

8. Çocuğunuz küçük oyuncaklarla (Araba ya da küpler gibi.) onları ağzına almadan, kurcalamadan ya da düşürmeden düzgün bir şekilde oynayabilir mi?

Evet/Hayır

9. Çocuğunuz size bir şey GÖSTERMEK için nesneleri alıp size getirir mi?
Evet/Hayır

Uzmanın Baktığı Kriterler (Bölüm B)
1. Görüşmeniz sırasında çocuk sizinle göz kontağı kurdu mu?

EVET/HAYIR

2. İşaret ettiğiniz şeye bakıyor mu?

EVET/HAYIR

3. “Yapıyor muş.. “ gibi oyunlar oynuyor mu?

EVET/HAYIR

4. İstediğiniz şeyleri işaret parmağıyla gösteriyor mu?

EVET/HAYIR

5. Çocuk küplerle kule yapabiliyor mu? (Eğer yapabiliyorsa kaç küple?)
(Küplerin sayısı:…)

EVET/HAYIR

CHAT’te Otizm Tanısı Alma Riski Olan Çocuklar Nasıl Belirlenir?
CHAT’te toplamdaki 14 maddeden 5′i bir çocuğun otizm tanısı alıp alamayacağı sinyallerini veren kritik maddelerdir. Bu maddeler:

Bölüm A ‘da: A5, A7
Bölüm B ’de: B2, B3, B4 ’tür.

Değerlendirme sonucunda, çocuğun ileride otizm tanısı alma riski 3 derecede belirlenir.

a) Yüksek risk: Çocuk kritik maddelerin beşinden (A5, A7, B2, B3 ve B4) de kalırsa.

b) Orta dereceli risk: Çocuk Kritik maddelerin belirli ikisinden (A7 ve B4)de kalırsa.

c) Düşük risk: Çocuk ‘yüksek ve/veya orta dereceli risk gruplarına girmiyorsa.

Aldığınız sonuçlara göre çocuğun bir çocuk psikiyatr yada nöroloğu tarafından görülmesinde tanılama için fayda vardır.

kaynak:pozitif gelişim.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir