GOBDÖ-2

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu

(GOBDÖ-2-TV) Uygulayıcı Sertifika Kursu

18 OCAK 2015 Çadem Psikoloji

Prof. Dr. İbrahim H. Diken

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Yard. Doç. Dr. Uzman Psikolog Avşar Ardıç

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Yard. Doç. Dr., Dil ve Konuşma Terapisti Özlem Diken

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır. Maddeler görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanmaktadır. GOBDÖ-2-TV’de ayrıca 3 yaşından önce gelişimsel gecikmeyi sınayan Ebeveyn Görüşmesi formu ve birey hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlayan açık uçlu sorular yer almaktadır.

GOBDÖ-2-TV’nin değerlendirmesi sonucu birey zeka testlerinde olduğu gibi Otistik Bozukluk İndeksi (Puanı) adı verilen standart bir puan elde etmektedir. GOBDÖ-2-TV’de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu’nun (2003) tanımları temelinde geliştirilmiştir.

GOBDÖ-2-TV’nin Türkiye standardizasyon çalışması 3 aşamalı bir süreci içermiştir. Birinci aşamada ölçeğin dil ve kavram eşitliği 6 bağımsız uzmanın görüşü temelinde sağlanmıştır. İkinci aşamada GOBDÖ-2-TV’nin pilot çalışması Türkiye’nin farklı illerinde (Eskişehir, Denizli, Sakarya, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana ve Diyarbakır) bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden toplam 436 otistik bozukluk tanısı almış birey üzerinde yapılmıştır. GOBDÖ-2-TV’nin standardizasyonu için ana çalışma, yaşları 3-23 arasında değişen otistik bozukluk tanısı almış, Türkiye’nin farklı illerinde (21 il) yaşayan 1191 çocuk ve ergen üzerinden yapılmıştır. GOBDÖ-2-TV standardizasyon çalışması sonucu elde edilen geçerlik ve güvenirlik bulguları GOBDÖ-2-TV’nin uygun psikometrik özellikler yansıttığı ve belirtilen amaçlar doğrultusunda Türkiye’de kullanılabileceğini göstermiştir.

GOBDÖ-2-TV’nin sertifikasını neden almalıyım?

GOBDÖ-2-TV sertifikasını alan uzman ve eğitimciler, aşağıdaki amaçlar için GOBDÖ-2-TV’yi kullanabilir:

(a) Bireyin Otistik Bozukluktan (Otizmden) etkilenme derecesini ortaya koyma,

(b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama,

(c) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama,

(d) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme,

(e) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme,

(f) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme,

(g) Bilimsel araştırmalar için veri toplama,

(h) Aile ile uzman arasında otistik bozukluk gösteren çocuğun davranışları üzerinde ortak dil oluşturma,

(ı) Uzmanın yaptığı uygulamanın etkisini/gelişimini aralıklı olarak değerlendirme,

(i) Otistik bozukluk gösteren bireylere hizmet veren kurumların kurumsal olarak verdikleri eğitimin etkisini değerlendirme.

Kursun Amacı

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) kursu ile amaç katılımcıları GOBDÖ-2-TV’nin kullanımı konusunda yetkin kılmak ve sertifikalandırmaktır.

Kursun Çıktıları

Bu kursun sonunda katılımcı;
a. Otistik bozukluk (otizm) hakkında güncel bilgiler edinecek,

b. Otistik bozukluğun değerlendirilmesi konusunda bilgi dağarcığını geliştirecek,

c. GOBDÖ-2-TV’nin genel ve teknik özelliklerini kavrayacak,

d. GOBDÖ-2-TV’nin kullanımını öğrenecek ve puanlanmasını yapabilecek,

e. GOBDÖ-2-TV ile bireyin otizmden etkilenme derecesini (“Zeka Puanı” gibi GOBDÖ-2-TV ile “Otistik Bozukluk Puanı” elde edilmektedir) ortaya koyabilecektir.

Kursun Biçimi

Kurs GOBDÖ-2-TV ile ilgili teorik ve uygulamalı şeklinde iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Teorik bölümde Otistik Bozukluk hakkında en güncel bilgiler ve GOBDÖ-2-TV hakkında detaylı bilgiler yer alacak, uygulamalı bölümde ise GOBDÖ-2-TV’nin uygulanması ve puanlanması çalışmaları yer alacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir