ÖZEL ÖĞRENME

KABA DEĞERLENDİRME FORMU

Adı Soyadı: Uygulama Tarihi  
Doğum Tarihi:

BİLDİRİMLER

Evet/Hayır

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENMEYE HAZIRLIK MODÜLÜ
1. Metinde istenen şekli bulur.    
2. Benzer şekilleri eşleştirir.    
3. Farklı şekilleri ayırt eder.    
4. Nesneleri duruş yönlerine göre eşleştirir.    
5. Nesneleri duruş yönlerine göre gruplar.    
6. Sesin geldiği yönü bulur.    
7. Sesleri tanır.    
8. Aynı anda işitilen farklı seslerden birine odaklanır.    
9. Söyleniş sırasına göre yönergeleri uygular.    
10. Ritim tutar.    
11. Benzer sesler arasındaki farkı ayırt eder.    
12. Hecelerdeki ses sırasını ayırt eder.    
13. Sözcükleri doğru telaffuz eder.    
14. Dokunduğu nesneyi tanır.    
15. Duruma uygun vücut pozisyonu alır.    
16. Vücudundan gelen uyaranları algılar.    
17. Vücudundan gelen uyaranlara uygun tepki verir.    
18. Yürütülen çalışma süresince dikkatini toplamaya özen gösterir.    
19. Konuşmayı dinlediğini uygun jest, mimik ve hareketlerle gösterir.    
20. Yönergeleri istenen sürede uygular.    
21. Sorulan sorulara cevap verir.    
22. Sorular sorar.    
23. Bilgiyi gerektiğinde kullanır.    
24. Yapacağı çalışmayı planlar.    
25. Yaptığı çalışma planına uyar.    
26. Yaptığı çalışmanın, çalışma planına uygunluğunu kontrol eder.    
27. Başladığı çalışmayı tamamlar.    
28. Dinlediği veya okuduğu konuyla ilgili not tutar.    
29. Zamanını etkin kullanır.    
30. Bağımsız çalışma alışkanlığı edinir.    
31. Olay, olgu ve durumları oluş sırasına göre sıralar.    
32. Beden duruşuna göre yönleri ayırt eder.    
33. Yürüme ile koordinasyon sağlar.    
34. Yuvarlanma, takla atma, sürünmeyle koordinasyon sağlar.    
35. Kaldırma ve taşımalarla koordinasyon sağlar.    
36. Asılma ve sallanmalarla koordinasyon sağlar.    
37. El, göz koordinasyonu sağlar.    
38. Atma ve tutmalarla koordinasyon sağlar.    
39. El, parmak koordinasyonu sağlar.    
OKUMA YAZMA MODÜLÜ
1. Yazı araç-gereçlerini tanır.    
2. Yazı araç-gereçlerini kurallarına uygun kullanır.    
3. Temel çizgiler çizer.    
4. Sesleri okur.    
5. Sesleri yazar.    
6. Heceleri okur.    
7. Heceleri yazar.    
8. Kelimeleri okur.    
9. Kelimeleri yazar.    
10. Tümceleri okur.    
11. Tümceleri yazar.    
12. Metin okur.    
13. Metin yazar.    
14. Etkili okur.    
15. Okuduğu metinle ilgili neden-sonuç ilişkisi kurar.    
16. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.    
17. Okumaya istekli olur.    
18. Yazım kurallarına uyar.    
19. Noktalama işaretlerini yerinde kullanır.    
MATEMATİK MODÜLÜ
1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terim kullanır.    
2. İkişer ritmik sayar.    
3. Üçer ritmik sayar.    
4. Dörder ritmik sayar.    
5. Altışar ritmik sayar.    
6. Yedişer ritmik sayar.    
7. Sekizer ritmik sayar.    
8. Dokuzar ritmik sayar.    
9. İki basamaklı doğal sayıları ayırt eder.    
10. Üç ve daha fazla basamaklı doğal sayıları ayırt eder.    
11. Eldesiz toplama işlemi yapar.    
12. Eldeli toplama işlemi yapar.    
13. Toplama işlemi yaparak problem çözer.    
14. Onluk bozma gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.    
15. Onluk bozma gerektiren çıkarma işlemi yapar.    
16. Çıkarma işlemi yaparak problem çözer.    
17. Eldesiz çarpma işlemi yapar.    
18. Eldeli çarpma işlemi yapar.    
19. Kısa yoldan çarpma işlemi yapar    
20. Çarpma işlemi yaparak problem çözer.    
21. Kalansız bölme işlemi yapar.    
22. Kalanlı bölme işlemi yapar.    
23. Kısa yoldan bölme işlemi yapar.    
24. Bölme işlemi yaparak problem çözer.    
25. Dört işlem yaparak problem çözer.    
26. Nesneleri bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt eder.    
27. Kesirlerle ilgili problem çözer.    
28. Uzunluk ölçüleri arasında işlem yapar.    
29. Sıvı ölçüleri arasında işlem yapar.    
30. Kütle ölçüleri arasında işlem yapar.    
31. Değer ölçüleri arasında işlem yapar.    
32. Zaman ölçüleri arasında işlem yapar.    
33. Alan ölçüleri arasında işlem yapar.    
34. Geometrik şekiller arasında ilişki kurar.    

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir