Yaygın Gelişimsel Modülü Kaba Değerlendirme Formu

Değerlendirme Formunu İndir : YayginGelisimselModuluKabaDegerlendirmeFormu.xlsx


 

Adı Soyadı: Uygulama Tarihi
Doğum Tarihi:

BİLDİRİMLER

Evet/Hayır

AÇIKLAMALAR

EŞLEME BECERİLERİ MODÜLÜ
1. Eş nesneyi, eş nesneyle eşler.
2. Eş nesneyi, eş nesne resmi ile eşler.
3. Aynı tipte ve farklı renkteki nesneler arasından aynı renkte olanı eşler.
4. Farklı tip ve farklı renkteki nesneler arasından aynı renkte olanı eşler.
5. Aynı tip ve renkteki farklı şekiller arasından aynı şekilde olanı eşler.
6. Farklı tip ve renkteki farklı şekiller arasından aynı şekilde olanı eşler.
7. Eş nesne resmini, eş nesne resmiyle eşler.
8. Aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşler.
9. Aynı sınıftan eş olmayan resimleri eşler.
10. Aynı sınıftan nesnelerle eş olmayan resimlerini eşler.
TAKLİT BECERİLERİ MODÜLÜ
1. Kaba motor becerileri taklit eder.
2. İnce motor becerileri taklit eder.
3. Yüz ifadesini taklit eder.
4. İki basamaklı motor becerileri taklit eder.
5. Üç basamaklı motor becerileri taklit eder.
6. Kurallı grup hareketlerini taklit eder.
7. Ünlü, ünsüz sesleri taklit eder.
8. Heceleri taklit eder.
9. Çevresel sesleri taklit eder.
10. Alçak ve yüksek sesleri taklit eder.
11. Sözcükleri taklit eder.
12. Nesneleri hareketleriyle ve sözcükleriyle taklit eder.
13. Tümceleri taklit eder.
14. Sözcüklerden tümce oluşturur.
15. Tümceleri etkinliklerde kullanır.
YÖNERGE TAKİP BECERİLERİ MODÜLÜ
1. Tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirir.
2. İki eylem bildiren yönergeleri yerine getirir.
3. Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir.
4. Koşullu yönergeleri yerine getirir.
5. İstenen nesneyi bulur.
6. İstenen nesneyi getirir.
7. Yönlendirildiğinde belirli bir alana gider.
8. Tek eylem bildiren grup yönergelerini yerine getirir.
9. İki ve daha fazla eylem bildiren grup yönergeleri yerine getirir.
GÖRSEL DESTEK KULLANIMI MODÜLÜ
1. Günlük rutinlerinin takibinde etkinlik çizelgesini kullanır.
2. Sosyal etkileşim için etkinlik çizelgesini kullanır.
3. Akran etkileşimi için etkinlik çizelgesini kullanır.
4. Beden eğitimi için etkinlik çizelgesini kullanır.
5. Öz bakım becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır.
6. Oyun becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır.
7. Günlük yaşam becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır.
8. Sanat becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır.
9. Önce ve sonra ilişkisine yönelik görsel planı kullanır.
10. Görsel etkinlik çizelgesine göre bulunduğu ortamda kendisine ayrılmış olan bölümü kullanır.
11. Kendi renk kodunu taşıyan eşya ve araçları kullanır.
ALICI DİL BECERİLERİ MODÜLÜ
1. Konuşan kişiye dikkatini yöneltir.
2. Konuşan kişiyi jest ve mimiklerle dinlediğini beli eder.
3. Nesneleri ayırt eder
4. Eylemleri ayırt eder.
5. Eylemleri dramatize eder.
6. Nesneleri kategorilerine göre ayırt eder.
7. Nesneleri özelliklerine göre ayırt eder.
8. Nesneleri işlevlerine göre ayırt eder.
9. Kişileri ayırt eder.
10. Sesleri ayırt eder.
11. Olayları oluş sırasına göre sıralar.
12. Olmayanı gösterir.
İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİ MODÜLÜ
1. Sorulan sorulara cevap verir.
2. Eylemi ya da eylem resmini adlandırır.
3. Ailesini tanıtır.
4. Karşılıklı konuşmalarda anlamlı cümleler kurar.
5. Belirlenen bir konu hakkında konuşur.
6. Nesneleri tanımlar.
7. Olayları oluş sırasına göre anlatır.
8. Yer bildiren sözcükleri kullanır.
9. Tekil ve çoğul şahıs zamirlerini ve sahiplik bildiren zamirleri kullanır.
10. Cümle kalıpları kullanır.
11. Söz kalıplarını yerinde kullanır.
12. Soru sorar.
13. Materyal ve cihazların bozuk olanlarıyla ilgili tepkide bulunur.
14. Geçmiş olayları anlatır.
15. Zıtlık bildiren sözcükleri kullanır.
16. Olmayanı söyler.
OYUN VE MÜZİL BECERİLERİ MODÜLÜ
1. Parça, şekil ilişkisi kurar.
2. Parça, bütün ilişkisi kurar.
3. Hayali oyun taklit eder.
4. Basit oyunlar oynar.
5. Sembolik oyun oynar.
6. İş birliğine dayalı oyun oynar.
7. Oyun oynarken akranıyla etkileşime girer.
8. Oynadığı oyunlar ve materyaller hakkında konuşur.
9. Basit ritim hareketleri yapar.
10. Müziğe uygun hareketler yapar.
11. Müziğe uygun ritim tutar.
12. Basit şarkıları seslendirir.
13. Grupla şarkı seslendirir.
14. Basit müzikli oyunlara eşlik eder.
15. Belli başlı müzik aletlerini tanır.
16. Müzik aletlerini çıkardıkları seslere göre tanır.
17. Ezgileri sesini ve çalgısını kullanarak seslendirir.
18. Kalın ve ince sesleri ayırır.
19. Bireysel yapılan müzikli oyunları oynar.
20. Grupla yapılan müzikli oyunları oynar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir